Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την επίσημη Αίτηση Συμμετοχής που χρειάζεται να συμπληρώσουν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του RUN GREECE Πάτρα. Παρακαλούμε να αποσταλεί υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση , ή στο fax 2610 313138 ή να παραδοθεί στο ισόγειο ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ μέχρι τις 2 Οκτωβρίου (10.00 έως 14.00 & 18.00 έως 21.00), καθώς και στο κλειστό Προπονητήριο Στίβου, Λαδόπουλου (09.00 έως 14.00), μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη της αίτησης εθελοντισμού στον υπολογιστή σας.