Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50687 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2269

Print
Αριθμός/Bib: 51575 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 533

Print
Αριθμός/Bib: 51948 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1323

Print
Αριθμός/Bib: 53222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 979

Print
Αριθμός/Bib: 53252 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIRIDON ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 699

Print
Αριθμός/Bib: 50451 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1361

Print
Αριθμός/Bib: 50452 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1153

Print
Αριθμός/Bib: 51601 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VERONIKI-GEORGIA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 859

Print
Αριθμός/Bib: 52314 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANA/STAVROULA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2181

Print
Αριθμός/Bib: 52535 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 498

Print
Αριθμός/Bib: 51809 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMOSTHENIS AGATHOKLEOUS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1012

Print
Αριθμός/Bib: 52016 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGELAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 1133 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GREGORY AGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203

Print
Αριθμός/Bib: 53116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANTELIS AGGELAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1392

Print
Αριθμός/Bib: 50519 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2303

Print
Αριθμός/Bib: 51168 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA-ANNA AGGELAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2219

Print
Αριθμός/Bib: 52475 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELETOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 601

Print
Αριθμός/Bib: 52420 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS AGGELETOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1732

Print
Αριθμός/Bib: 50534 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1710

Print
Αριθμός/Bib: 53150 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1310

Print
Αριθμός/Bib: 53151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 230

Print
Αριθμός/Bib: 53152 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 302

Print
Αριθμός/Bib: 53403 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TRIANTAFYLLOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1693

Print
Αριθμός/Bib: 52073 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 619

Print
Αριθμός/Bib: 1239 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GRIGORIA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 453

Print
Αριθμός/Bib: 50684 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2023

Print
Αριθμός/Bib: 50669 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1821

Print
Αριθμός/Bib: 50250 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1324

Print
Αριθμός/Bib: 50372 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1357

Print
Αριθμός/Bib: 51029 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 949Σελίδα 1 από 102 Αποτελέσματα 1 - 30 από 3039