Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1589 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KYPROS ACHILEOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270

Print
Αριθμός/Bib: 1206 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38

Print
Αριθμός/Bib: 51246 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 473

Print
Αριθμός/Bib: 52990 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 685

Print
Αριθμός/Bib: 50189 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTINA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 566

Print
Αριθμός/Bib: 52206 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1445

Print
Αριθμός/Bib: 52791 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2229

Print
Αριθμός/Bib: 50945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ADAMOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1700

Print
Αριθμός/Bib: 50999 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LIKOYRGOS ADRIKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1070

Print
Αριθμός/Bib: 51985 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 509

Print
Αριθμός/Bib: 1337 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS AGAPHTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 427

Print
Αριθμός/Bib: 51979 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARY ANN AGGELAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2042

Print
Αριθμός/Bib: 52191 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGGELETOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 649

Print
Αριθμός/Bib: 1328 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GRIGORIOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 351

Print
Αριθμός/Bib: 50849 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1221

Print
Αριθμός/Bib: 51025 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI - ANNA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1688

Print
Αριθμός/Bib: 52214 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1288

Print
Αριθμός/Bib: 52667 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1255

Print
Αριθμός/Bib: 52225 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS AGGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 324

Print
Αριθμός/Bib: 1025 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VANA AIVALIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:10:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 582

Print
Αριθμός/Bib: 51316 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AKAREPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139

Print
Αριθμός/Bib: 52319 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS AKRIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 895

Print
Αριθμός/Bib: 52318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIANNA AKRIOTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 219

Print
Αριθμός/Bib: 52895 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BABIS AKTYPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2101

Print
Αριθμός/Bib: 51286 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ALAFAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 1604 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ALATZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 50622 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIONISIOS ALEVIZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1658

Print
Αριθμός/Bib: 50626 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ALEVIZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1835

Print
Αριθμός/Bib: 50666 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI ALEVIZOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 902

Print
Αριθμός/Bib: 1384 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ALEXAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 553Σελίδα 1 από 95 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2838