Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50934 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 625

Print
Αριθμός/Bib: 1090 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: XRISTOS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 99

Print
Αριθμός/Bib: 1455 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 401

Print
Αριθμός/Bib: 51205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGELOS AGELAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 229

Print
Αριθμός/Bib: 50348 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLETA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 803

Print
Αριθμός/Bib: 50226 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTEIDIS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228

Print
Αριθμός/Bib: 50402 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 705

Print
Αριθμός/Bib: 51283 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 548

Print
Αριθμός/Bib: 50144 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150

Print
Αριθμός/Bib: 50935 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGORANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47

Print
Αριθμός/Bib: 1472 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS AGRIDIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50401 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AIKATERINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 89

Print
Αριθμός/Bib: 1139 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VANA AIVALIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 272

Print
Αριθμός/Bib: 50227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXIS ALETRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50753 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZISIMOS ALEVRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 50908 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS ALEXIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 601

Print
Αριθμός/Bib: 50779 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GRIGORIS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 642

Print
Αριθμός/Bib: 1175 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: XARILAOS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220

Print
Αριθμός/Bib: 50826 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPIA ALEXOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 726

Print
Αριθμός/Bib: 50127 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARTIRO ALIAI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84

Print
Αριθμός/Bib: 50067 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Sofia Alikanioti
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187

Print
Αριθμός/Bib: 1071 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ALIVERTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197

Print
Αριθμός/Bib: 1368 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA AMASIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 412

Print
Αριθμός/Bib: 1444 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AMTZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 1347 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 345

Print
Αριθμός/Bib: 1176 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 424

Print
Αριθμός/Bib: 50937 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSOULA-MARIA ANASTASAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 737

Print
Αριθμός/Bib: 1353 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODORA ANASTASIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189

Print
Αριθμός/Bib: 50010 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI ANASTASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 617

Print
Αριθμός/Bib: 50151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 322Σελίδα 1 από 44 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1309