Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 54842 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS A.
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1364

Print
Αριθμός/Bib: 54838 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NEKTARIOS A.
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1390

Print
Αριθμός/Bib: 50521 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1220

Print
Αριθμός/Bib: 50114 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOE ADAMOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 789

Print
Αριθμός/Bib: 50568 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2243

Print
Αριθμός/Bib: 50203 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1840

Print
Αριθμός/Bib: 54412 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEYTERIS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 431

Print
Αριθμός/Bib: 50256 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1847

Print
Αριθμός/Bib: 50645 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYROS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 532

Print
Αριθμός/Bib: 50414 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE AFXONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 50244 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1504

Print
Αριθμός/Bib: 52587 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2014

Print
Αριθμός/Bib: 54699 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AGGELIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1713

Print
Αριθμός/Bib: 50220 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ODYSSEAS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1485

Print
Αριθμός/Bib: 1206 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49

Print
Αριθμός/Bib: 50068 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 250

Print
Αριθμός/Bib: 54439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NATALIA AGGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2207

Print
Αριθμός/Bib: 55038 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVINA AGGELOUSOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1957

Print
Αριθμός/Bib: 50520 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VANA AGGELOUSOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1983

Print
Αριθμός/Bib: 50277 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS AGNANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 759

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1876

Print
Αριθμός/Bib: 50327 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ASTERIOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1090

Print
Αριθμός/Bib: 50623 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FEDRA AGORASTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 828

Print
Αριθμός/Bib: 54153 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI AGORITSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1299

Print
Αριθμός/Bib: 50701 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 694

Print
Αριθμός/Bib: 52434 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELINA AILAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1618

Print
Αριθμός/Bib: 53165 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS AILAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 714

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AIRIEVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2447

Print
Αριθμός/Bib: 53077 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI AIVALIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2452

Print
Αριθμός/Bib: 1533 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MIHALIS AKERMAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170Σελίδα 1 από 100 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2983