Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1486 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SPYRIDON DEMIRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 398

Print
Αριθμός/Bib: 1059 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IMITRIOS BENAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 52371 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS GKEKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1860

Print
Αριθμός/Bib: 51272 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LOUKIA KAKOSAIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 783

Print
Αριθμός/Bib: 50103 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KARAMPATSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2151

Print
Αριθμός/Bib: 52074 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTHIMIA KOSMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 562

Print
Αριθμός/Bib: 1448 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEYFERIOS MICHAIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 434

Print
Αριθμός/Bib: 1359 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EUANTHIA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 944

Print
Αριθμός/Bib: 52605 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA ADAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1364

Print
Αριθμός/Bib: 50123 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOE ADAMOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1035

Print
Αριθμός/Bib: 1479 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ADREOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 371

Print
Αριθμός/Bib: 52245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1967

Print
Αριθμός/Bib: 52427 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2167

Print
Αριθμός/Bib: 52255 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA AFENTOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 256

Print
Αριθμός/Bib: 51432 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AGAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 850

Print
Αριθμός/Bib: 50086 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AGELIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1932

Print
Αριθμός/Bib: 51835 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1342

Print
Αριθμός/Bib: 1380 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOULIA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 333

Print
Αριθμός/Bib: 51010 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 683

Print
Αριθμός/Bib: 52127 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELINA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1485

Print
Αριθμός/Bib: 52805 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277

Print
Αριθμός/Bib: 1775 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202

Print
Αριθμός/Bib: 52354 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLIS AGNADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1515

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1180

Print
Αριθμός/Bib: 50041 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FETHRA AGORASTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 659

Print
Αριθμός/Bib: 50121 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POLIXENI AGORASTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 772

Print
Αριθμός/Bib: 1174 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGOROUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 400

Print
Αριθμός/Bib: 51200 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 488

Print
Αριθμός/Bib: 52259 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 360

Print
Αριθμός/Bib: 50368 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AGRIODIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 579Σελίδα 1 από 90 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2682