Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50849 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295

Print
Αριθμός/Bib: 51088 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYGENIA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1320

Print
Αριθμός/Bib: 51188 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAUROULA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 464

Print
Αριθμός/Bib: 51988 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266

Print
Αριθμός/Bib: 50970 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ATHANASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 371

Print
Αριθμός/Bib: 50971 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ATHANASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 961

Print
Αριθμός/Bib: 50569 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANNA ATSAROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1304

Print
Αριθμός/Bib: 51681 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AVDANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66

Print
Αριθμός/Bib: 51550 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZAC AVDIMIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1518

Print
Αριθμός/Bib: 51555 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIC AVDIMIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1519

Print
Αριθμός/Bib: 50195 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA AVDOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 691

Print
Αριθμός/Bib: 50196 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIOS-PANAGIOTIS AVDOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 52060 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELLI AVRAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 712

Print
Αριθμός/Bib: 1059 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PETROS BABLEKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292

Print
Αριθμός/Bib: 51794 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: christos babos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144

Print
Αριθμός/Bib: 50039 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Ioannis BAIRAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71

Print
Αριθμός/Bib: 51893 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS BAIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 940

Print
Αριθμός/Bib: 51174 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET BAKALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274

Print
Αριθμός/Bib: 50645 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS BALAIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 836

Print
Αριθμός/Bib: 50646 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BALAIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1159

Print
Αριθμός/Bib: 51475 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRAKLIS BALANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 51901 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODORA BALASKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1485

Print
Αριθμός/Bib: 1191 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA BALATZARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1452

Print
Αριθμός/Bib: 50452 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS BALATZARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 62

Print
Αριθμός/Bib: 50453 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS BALATZARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 503

Print
Αριθμός/Bib: 1277 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STEFANOS BALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 50104 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA BALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 745

Print
Αριθμός/Bib: 50112 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA BALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 744

Print
Αριθμός/Bib: 51146 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA BALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1002

Print
Αριθμός/Bib: 50212 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTHIMIOS BALOGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1299Σελίδα 4 από 70 Αποτελέσματα 91 - 120 από 2075