Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50115 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 1154 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 50668 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1425

Print
Αριθμός/Bib: 1267 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILLIS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 51264 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 51940 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 383

Print
Αριθμός/Bib: 51162 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS APOSTOLOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 482

Print
Αριθμός/Bib: 50843 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS APOSTOLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 741

Print
Αριθμός/Bib: 50084 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PASCHALIS APOSTOLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 684

Print
Αριθμός/Bib: 50901 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS APOSTOLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 585

Print
Αριθμός/Bib: 51547 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: dhmhtra araph
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 450

Print
Αριθμός/Bib: 50887 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS ARAPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1041

Print
Αριθμός/Bib: 51178 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEOFILAKTOS ARAPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 50984 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Giorgos Argiropoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197

Print
Αριθμός/Bib: 50818 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ARGIROULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1614

Print
Αριθμός/Bib: 1174 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIS ARGYRAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286

Print
Αριθμός/Bib: 52042 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ARGYRAKOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 897

Print
Αριθμός/Bib: 51920 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA ARGYROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1166

Print
Αριθμός/Bib: 1495 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ARGYROULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 301

Print
Αριθμός/Bib: 1496 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ARGYROULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 263

Print
Αριθμός/Bib: 50792 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI-NIKOL ARMPENI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1619

Print
Αριθμός/Bib: 51351 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NATASA ARNAOUTOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1058

Print
Αριθμός/Bib: 1141 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ILIAS ARSENIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278

Print
Αριθμός/Bib: 50749 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTIDIS ARSENIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1594

Print
Αριθμός/Bib: 1032 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: HLIAS ARVITHAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 50859 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAMATIS ASIMAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 50872 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI ASLANOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 207

Print
Αριθμός/Bib: 52076 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ATHANASIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1621

Print
Αριθμός/Bib: 50369 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 784

Print
Αριθμός/Bib: 50847 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VANA ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 528Σελίδα 3 από 70 Αποτελέσματα 61 - 90 από 2075