Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1416 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARGIRIOS ALEXANDRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 51871 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEFTERIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1323

Print
Αριθμός/Bib: 52054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA ALEXOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1538

Print
Αριθμός/Bib: 1076 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS ALFAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 374

Print
Αριθμός/Bib: 52091 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50187 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALMPANOYDHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192

Print
Αριθμός/Bib: 1353 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: konstantinos Almpantakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 408

Print
Αριθμός/Bib: 51956 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ALVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 898

Print
Αριθμός/Bib: 50343 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AMITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 875

Print
Αριθμός/Bib: 1002 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AMTZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4

Print
Αριθμός/Bib: 50763 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ACHILLEAS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1539

Print
Αριθμός/Bib: 50766 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1523

Print
Αριθμός/Bib: 50770 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LOUKAS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1529

Print
Αριθμός/Bib: 51831 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304

Print
Αριθμός/Bib: 50768 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOPHIA ANAGNOSTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1201

Print
Αριθμός/Bib: 1435 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: mixalis anagnostoy
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 52029 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIONISIS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 919

Print
Αριθμός/Bib: 50438 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 50533 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEYTHERIA ANATOLITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1493

Print
Αριθμός/Bib: 52052 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANATOLITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1067

Print
Αριθμός/Bib: 1387 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ANDREOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 387

Print
Αριθμός/Bib: 51473 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ACHILLEAS ANDRONIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1011

Print
Αριθμός/Bib: 51836 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL ANESTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 177

Print
Αριθμός/Bib: 51316 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOULTANA ANGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1432

Print
Αριθμός/Bib: 1443 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS ANGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204

Print
Αριθμός/Bib: 1352 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ANIFADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 372

Print
Αριθμός/Bib: 1431 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EYAGGELIA ANTONAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 423

Print
Αριθμός/Bib: 51737 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA ANTONIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 830

Print
Αριθμός/Bib: 50269 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI ANTONIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1055

Print
Αριθμός/Bib: 1098 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 19Σελίδα 2 από 70 Αποτελέσματα 31 - 60 από 2075