Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50055 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DELIMARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 358

Print
Αριθμός/Bib: 51960 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS DELIVERGIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 463

Print
Αριθμός/Bib: 51584 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Athanasia Della
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 936

Print
Αριθμός/Bib: 1218 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS DELLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 200

Print
Αριθμός/Bib: 50741 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IASONAS DESINIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 236

Print
Αριθμός/Bib: 1249 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DESINIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 51927 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DETSIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 768

Print
Αριθμός/Bib: 1214 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHALIS DHMAKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 421

Print
Αριθμός/Bib: 50835 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIKLEIA DHMOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1221

Print
Αριθμός/Bib: 51084 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CRISOULA DIALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1590

Print
Αριθμός/Bib: 50570 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: REA DIAMANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1257

Print
Αριθμός/Bib: 1046 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DIAVATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23

Print
Αριθμός/Bib: 51144 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA DIKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 998

Print
Αριθμός/Bib: 1066 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Dimitrios Dimakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 427

Print
Αριθμός/Bib: 1361 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLIS DIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 51992 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOIS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249

Print
Αριθμός/Bib: 51672 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 700

Print
Αριθμός/Bib: 50332 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI DIMITRIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 794

Print
Αριθμός/Bib: 50158 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI DIMOKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 50641 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS DIMOLAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107

Print
Αριθμός/Bib: 50563 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS DIMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1548

Print
Αριθμός/Bib: 50590 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DIMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 50598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DIMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 355

Print
Αριθμός/Bib: 51755 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: panagiwta dimopoulou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 913

Print
Αριθμός/Bib: 51656 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA DIMOSTHENI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1181

Print
Αριθμός/Bib: 50004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS DIMOTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 131

Print
Αριθμός/Bib: 50688 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANNE DIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 327

Print
Αριθμός/Bib: 51165 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELLI DIMOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1075

Print
Αριθμός/Bib: 51918 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS DIMOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 51175 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA DIMOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 856Σελίδα 10 από 70 Αποτελέσματα 271 - 300 από 2075