Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51713 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHOUCHORELOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 918

Print
Αριθμός/Bib: 1456 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: FANI CHOULIARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 411

Print
Αριθμός/Bib: 51033 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHOULIARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 690

Print
Αριθμός/Bib: 1530 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS CHOULIARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 361

Print
Αριθμός/Bib: 51313 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI CHOULIAROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 522

Print
Αριθμός/Bib: 51379 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHRISTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 50486 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHRISTODOULOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1285

Print
Αριθμός/Bib: 52113 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1153

Print
Αριθμός/Bib: 1648 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 393

Print
Αριθμός/Bib: 50253 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHRISTODOYLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 870

Print
Αριθμός/Bib: 51336 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHRISTODOYLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 906

Print
Αριθμός/Bib: 1093 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VIKTORAS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 50945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHRONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 347

Print
Αριθμός/Bib: 1304 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHRONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274

Print
Αριθμός/Bib: 50456 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI CHTENA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 835

Print
Αριθμός/Bib: 51530 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS-PANAGIOTIS DAGLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311

Print
Αριθμός/Bib: 51142 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DAIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 1197 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: AGGELOS DALAKOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 400

Print
Αριθμός/Bib: 51906 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LUISA DALIANA-GATENIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1470

Print
Αριθμός/Bib: 51907 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DALIANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1471

Print
Αριθμός/Bib: 51114 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTICHIA DALLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1292

Print
Αριθμός/Bib: 50890 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA DANIELADS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 51725 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA DAOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1584

Print
Αριθμός/Bib: 52125 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA DAOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 596

Print
Αριθμός/Bib: 50723 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DAOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 312

Print
Αριθμός/Bib: 51823 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DAOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 380

Print
Αριθμός/Bib: 50701 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 979

Print
Αριθμός/Bib: 1173 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS DASKALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 52073 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OURANIA DEDOUSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 582

Print
Αριθμός/Bib: 50692 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: chrysa Deliliga
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222Σελίδα 9 από 70 Αποτελέσματα 241 - 270 από 2075