Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50550 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS CHATZIEFREMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 791

Print
Αριθμός/Bib: 51229 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTIGONI CHATZIFOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1240

Print
Αριθμός/Bib: 1305 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANESTIS CHATZIGEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 452

Print
Αριθμός/Bib: 51431 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTIXIA CHATZIGRIVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 679

Print
Αριθμός/Bib: 51539 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZIGRIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305

Print
Αριθμός/Bib: 51067 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHATZIKALIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 600

Print
Αριθμός/Bib: 1323 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHATZIKAMARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244

Print
Αριθμός/Bib: 1442 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZIKONSTANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16

Print
Αριθμός/Bib: 1341 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHATZINIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 51101 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHATZINIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 1342 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIOS CHATZINIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 51655 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHATZINIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 51507 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA CHATZINIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 390

Print
Αριθμός/Bib: 51578 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA CHATZIPARADEISI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1190

Print
Αριθμός/Bib: 1064 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ASTERIOS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 50807 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 382

Print
Αριθμός/Bib: 51567 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS Chatzis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 51589 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Vasilios Chatzis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 988

Print
Αριθμός/Bib: 1453 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SOFIA CHATZITHEOCHARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194

Print
Αριθμός/Bib: 51462 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA CHATZIVASILIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1341

Print
Αριθμός/Bib: 50529 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHELIDONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 617

Print
Αριθμός/Bib: 50136 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MELINA-STEFANIA CHIRA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 695

Print
Αριθμός/Bib: 51042 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOULIA CHITA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1184

Print
Αριθμός/Bib: 50743 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHLOPSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 950

Print
Αριθμός/Bib: 50439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS CHLOUVERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 624

Print
Αριθμός/Bib: 1475 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHAEL CHLOUVERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 389

Print
Αριθμός/Bib: 50923 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHONDROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 51315 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA CHONTZIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1178

Print
Αριθμός/Bib: 50358 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIXALIS CHOTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 336

Print
Αριθμός/Bib: 51925 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA-ANNA CHOTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1233Σελίδα 8 από 70 Αποτελέσματα 211 - 240 από 2075