Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50167 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ZOURLADANH
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 470

Print
Αριθμός/Bib: 50041 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ZOURLADANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16

Print
Αριθμός/Bib: 1656 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZOUZOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 51762 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAUS ZOYBELOYLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146

Print
Αριθμός/Bib: 50557 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ZOYRLADANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187Σελίδα 70 από 70 Αποτελέσματα 2071 - 2075 από 2075