Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51874 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 795

Print
Αριθμός/Bib: 51875 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA CHAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1167

Print
Αριθμός/Bib: 1193 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: BASILIOS CHAMOUROUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108

Print
Αριθμός/Bib: 50095 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEMISTOKLIS CHANTZARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108

Print
Αριθμός/Bib: 1145 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: FOTIS CHARACHOUSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316

Print
Αριθμός/Bib: 1153 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS CHARACHOUSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 315

Print
Αριθμός/Bib: 50152 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIANA CHARALAMPOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 855

Print
Αριθμός/Bib: 50737 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSMAS CHARISMAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1384

Print
Αριθμός/Bib: 50734 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIRIDOULA CHARISMAIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1383

Print
Αριθμός/Bib: 51230 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANTHIA CHAROKOPOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 556

Print
Αριθμός/Bib: 51238 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAGIA CHAROULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 889

Print
Αριθμός/Bib: 51323 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIRTO CHAROULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 706

Print
Αριθμός/Bib: 50496 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA CHASIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1047

Print
Αριθμός/Bib: 1136 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 50546 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 302

Print
Αριθμός/Bib: 50547 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278

Print
Αριθμός/Bib: 50695 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1267

Print
Αριθμός/Bib: 51227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALKIS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 853

Print
Αριθμός/Bib: 52106 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 640

Print
Αριθμός/Bib: 52138 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 506

Print
Αριθμός/Bib: 51633 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFSTATHIA CHASTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 909

Print
Αριθμός/Bib: 50877 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTICHIA CHATSIBIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 692

Print
Αριθμός/Bib: 50251 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:19:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 50459 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELIKI CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1289

Print
Αριθμός/Bib: 50460 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1192

Print
Αριθμός/Bib: 50062 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIULA THEODORA CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277

Print
Αριθμός/Bib: 51588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Elena Chatzi
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1117

Print
Αριθμός/Bib: 52104 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA CHATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 714

Print
Αριθμός/Bib: 1321 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHATZIAGOROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 353

Print
Αριθμός/Bib: 51274 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHATZIDIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 350Σελίδα 7 από 70 Αποτελέσματα 181 - 210 από 2075