Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50672 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELPINIKI BESSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 487

Print
Αριθμός/Bib: 51593 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Sotiris Bikiotis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298

Print
Αριθμός/Bib: 50693 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET BILLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1147

Print
Αριθμός/Bib: 1089 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LAZAROS BINOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 331

Print
Αριθμός/Bib: 1454 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MILTIADIS BISBIGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 51816 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA BISIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 430

Print
Αριθμός/Bib: 51517 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS BLANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 494

Print
Αριθμός/Bib: 1194 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BLANTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 336

Print
Αριθμός/Bib: 1270 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Androniki Bliatsiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 318

Print
Αριθμός/Bib: 50703 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA BOGKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 562

Print
Αριθμός/Bib: 1161 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE BORANDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 325

Print
Αριθμός/Bib: 51538 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA BOTSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1558

Print
Αριθμός/Bib: 51097 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS BOUFIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38

Print
Αριθμός/Bib: 50956 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTICHIA BOULOUBASI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1158

Print
Αριθμός/Bib: 51812 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ASIMINA BOURA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1036

Print
Αριθμός/Bib: 51811 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS-EVRIPIDIS BOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1016

Print
Αριθμός/Bib: 51105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BOUSIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 291

Print
Αριθμός/Bib: 51535 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS BOUSKOVITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293

Print
Αριθμός/Bib: 51658 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA BOUTLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1478

Print
Αριθμός/Bib: 51402 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARKO BOZIC
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 104

Print
Αριθμός/Bib: 51625 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Stavros BRACHOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 615

Print
Αριθμός/Bib: 1344 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BRAVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 1628 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARCO CAMPOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 363

Print
Αριθμός/Bib: 51172 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHADOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 323

Print
Αριθμός/Bib: 51185 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHADOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265

Print
Αριθμός/Bib: 51156 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASIA CHADOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1068

Print
Αριθμός/Bib: 50839 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS CHAINTOYTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1109

Print
Αριθμός/Bib: 50721 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODORA CHALOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1266

Print
Αριθμός/Bib: 51684 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHAMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 732

Print
Αριθμός/Bib: 51873 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHAMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 921Σελίδα 6 από 70 Αποτελέσματα 151 - 180 από 2075