Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1307 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Nikos Bantis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 223

Print
Αριθμός/Bib: 51106 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS BANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57

Print
Αριθμός/Bib: 51395 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BAGIA BARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 484

Print
Αριθμός/Bib: 1190 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BARBAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 51564 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Ioannis Barbagiannis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1402

Print
Αριθμός/Bib: 51565 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Konstantinos Barbagiannis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1403

Print
Αριθμός/Bib: 51819 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI-ASIMINA BARBAROUSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 722

Print
Αριθμός/Bib: 51889 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BARDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 933

Print
Αριθμός/Bib: 51480 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BARDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 51820 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA BARLAGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1231

Print
Αριθμός/Bib: 51244 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLEANA BARMPOUTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1156

Print
Αριθμός/Bib: 51245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS BARMPOUTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1525

Print
Αριθμός/Bib: 51247 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ACHILLEFS BARMPOUTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1526

Print
Αριθμός/Bib: 1272 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BARTZIOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280

Print
Αριθμός/Bib: 1423 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Christos Batatolis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 300

Print
Αριθμός/Bib: 50005 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS BATSIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 51732 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS BATSILAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 647

Print
Αριθμός/Bib: 51635 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS BATSOUGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 1535 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS BATZAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50149 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AHILLEAS BATZIAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 575

Print
Αριθμός/Bib: 51386 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EKATERINI BATZOGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1213

Print
Αριθμός/Bib: 51390 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANTHIA BATZOGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1212

Print
Αριθμός/Bib: 51385 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS BATZOGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1214

Print
Αριθμός/Bib: 50880 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA BEA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 359

Print
Αριθμός/Bib: 1138 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS BEKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97

Print
Αριθμός/Bib: 50047 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYRIDON BEKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296

Print
Αριθμός/Bib: 1014 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE BELTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 50042 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS BELTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1394

Print
Αριθμός/Bib: 1033 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS BELTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 380

Print
Αριθμός/Bib: 1426 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Dimitrios Benakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 127Σελίδα 5 από 70 Αποτελέσματα 121 - 150 από 2075