Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 6060 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINH DOYLAPTSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 684

Print
Αριθμός/Bib: 1206 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS MPILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90

Print
Αριθμός/Bib: 5145 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA ADAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 530

Print
Αριθμός/Bib: 5595 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TANIA ADONIADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 648

Print
Αριθμός/Bib: 1275 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGAPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248

Print
Αριθμός/Bib: 5196 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 581

Print
Αριθμός/Bib: 5836 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELLI AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 481

Print
Αριθμός/Bib: 5952 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOULIA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 378

Print
Αριθμός/Bib: 6349 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AXILLIA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 780

Print
Αριθμός/Bib: 1282 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTADINOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 309

Print
Αριθμός/Bib: 1202 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SPYROS AGIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 283

Print
Αριθμός/Bib: 5001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 796

Print
Αριθμός/Bib: 5731 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGORITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 973

Print
Αριθμός/Bib: 6006 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGRAFIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 673

Print
Αριθμός/Bib: 5079 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 309

Print
Αριθμός/Bib: 1569 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 217

Print
Αριθμός/Bib: 5946 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGRIODIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280

Print
Αριθμός/Bib: 5975 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AGRIODIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 518

Print
Αριθμός/Bib: 5344 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAGIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 200

Print
Αριθμός/Bib: 5345 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203

Print
Αριθμός/Bib: 1571 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS ALAMANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 1045 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALAMPEIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 99

Print
Αριθμός/Bib: 5645 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 1226 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20

Print
Αριθμός/Bib: 5294 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAGGELIS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 681

Print
Αριθμός/Bib: 1307 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARGIRIS ALEXANDRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 1100 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS ALEXANDRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167

Print
Αριθμός/Bib: 6126 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROULA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 828

Print
Αριθμός/Bib: 1211 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ALEXIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 1267 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EYDOKIA ALEXOYLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116Σελίδα 1 από 46 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1378