Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1328 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS ABELAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 206

Print
Αριθμός/Bib: 1081 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGAPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 180

Print
Αριθμός/Bib: 50195 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 51021 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 1082 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 51137 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 433

Print
Αριθμός/Bib: 51286 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ENRI AGIAZ
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288

Print
Αριθμός/Bib: 1083 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS AGLAINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 624

Print
Αριθμός/Bib: 50598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ASTERIOS AGOROGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 328

Print
Αριθμός/Bib: 50816 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AGOROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 617

Print
Αριθμός/Bib: 50221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AGRAFIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 726

Print
Αριθμός/Bib: 50222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGRAFIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212

Print
Αριθμός/Bib: 50181 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARTEMIS AGRIAFIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 45

Print
Αριθμός/Bib: 50388 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 50389 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 208

Print
Αριθμός/Bib: 51034 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AKRIVOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 50683 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA AKRIVOUSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 667

Print
Αριθμός/Bib: 1085 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTHI ALATA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 51227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ALEJANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85

Print
Αριθμός/Bib: 51024 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS ALEXANDRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 1056 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTANTINOS ALEXIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 1088 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS ALFAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220

Print
Αριθμός/Bib: 50128 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102

Print
Αριθμός/Bib: 50344 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS ALIPRASITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49

Print
Αριθμός/Bib: 1235 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS AMTZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 50579 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 50794 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112

Print
Αριθμός/Bib: 51012 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 1089 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Konstantinos Anastasiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 121Σελίδα 1 από 34 Αποτελέσματα 1 - 30 από 994