Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51258 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMANTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 310

Print
Αριθμός/Bib: 50680 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANTELIS ADAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOTIRIOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 994

Print
Αριθμός/Bib: 51047 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 847

Print
Αριθμός/Bib: 51276 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRILENA AFENTOULIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 1302 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AFENTOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 1337 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STELIOS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 190

Print
Αριθμός/Bib: 1336 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97

Print
Αριθμός/Bib: 50556 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RODIS AGGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 1266 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS AIVATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222

Print
Αριθμός/Bib: 50275 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA AIVAZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 774

Print
Αριθμός/Bib: 50782 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 208

Print
Αριθμός/Bib: 51304 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 726

Print
Αριθμός/Bib: 50796 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS ALEXANDROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 448

Print
Αριθμός/Bib: 50624 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGELOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 613

Print
Αριθμός/Bib: 1174 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKI ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:23:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298

Print
Αριθμός/Bib: 50668 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ALLIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273

Print
Αριθμός/Bib: 50131 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALLIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 673

Print
Αριθμός/Bib: 1064 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANNA ALMPANOGLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:24:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 50287 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA AMANATIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 836

Print
Αριθμός/Bib: 2038 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: MICHAIL AMARANTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:43:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:43:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 51373 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAI ANAGNOSTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1089

Print
Αριθμός/Bib: 51097 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ANAGNOSTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 937

Print
Αριθμός/Bib: 50564 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ANAGNOSTOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137

Print
Αριθμός/Bib: 50310 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 912

Print
Αριθμός/Bib: 50311 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 907

Print
Αριθμός/Bib: 2148 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: IOANNIS ANANIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:35:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 1236 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 1235 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: COSTANTINOS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249

Print
Αριθμός/Bib: 50355 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIKLIA ANASTASIADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112Σελίδα 1 από 53 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1582