Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50545 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STERGIANI BILIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 653

Print
Αριθμός/Bib: 50448 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL BINIAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 246

Print
Αριθμός/Bib: 1288 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIAMANTIS BITSIMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 129

Print
Αριθμός/Bib: 2068 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GEORGIOS BIZETAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:09:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:08:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137

Print
Αριθμός/Bib: 50472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DHMHTRIOS BLAXOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 1203 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS BLETSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311

Print
Αριθμός/Bib: 50100 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA BOGDANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 574

Print
Αριθμός/Bib: 50101 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EKATERINI BOGDANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 616

Print
Αριθμός/Bib: 50139 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGNI BOGIATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 495

Print
Αριθμός/Bib: 50427 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BASILIKH BOROZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 658

Print
Αριθμός/Bib: 50830 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: fani boumponari
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 435

Print
Αριθμός/Bib: 50831 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Anastasia boumponari
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 453

Print
Αριθμός/Bib: 50832 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Anna boumponari
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 2174 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: Thomas boumponaris
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:41:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 1095 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Athanasios Bourtsos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 1377 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS BOUSBAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9

Print
Αριθμός/Bib: 1209 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BOUSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 241

Print
Αριθμός/Bib: 2099 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: CHARALAMPOS BOYTSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:41:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 1042 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA BRETSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 1207 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANNA BROZIOUTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 50875 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET CHAIRISTANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 582

Print
Αριθμός/Bib: 2133 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: DIMITRA CHAIROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:46:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:46:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 1323 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS CHAITAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143

Print
Αριθμός/Bib: 1234 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: HLIAS CHAITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 254

Print
Αριθμός/Bib: 2156 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: dimitrios chalagiannis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:57:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 50747 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS CHALKIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 369

Print
Αριθμός/Bib: 2067 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: Anna Maria Charalampidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:00:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:00:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 1104 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Zoe Charalampidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296

Print
Αριθμός/Bib: 50960 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHARISIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 45

Print
Αριθμός/Bib: 50531 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PHILIPPAS CHARISOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 259Σελίδα 4 από 43 Αποτελέσματα 91 - 120 από 1281