Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50674 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ARVANITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 632

Print
Αριθμός/Bib: 50664 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIRIDOULA ASIMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292

Print
Αριθμός/Bib: 2135 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: PAVLOS ASLANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:51:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 50426 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA ASMAKIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 552

Print
Αριθμός/Bib: 2033 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: DIMITRIOS ASTOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:45:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:44:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 59

Print
Αριθμός/Bib: 50077 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAS ATHANASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50076 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISTINA ATHANASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304

Print
Αριθμός/Bib: 1043 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 2020 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: IOANNIS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:42:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 1242 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IAKOVOS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 133

Print
Αριθμός/Bib: 50558 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AYGERININOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 50164 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PAYLOS AZEMOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 50719 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARIS BAKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252

Print
Αριθμός/Bib: 1211 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: XANTHIPPI BALLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:49:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:49:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 359

Print
Αριθμός/Bib: 50683 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: alkiviadis ballis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311

Print
Αριθμός/Bib: 2023 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: ANTONIOS BALTATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:38:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:38:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 1101 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIS BALTZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 314

Print
Αριθμός/Bib: 1250 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: YIANNIS BAMPOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 260

Print
Αριθμός/Bib: 50115 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GLYKERIA BARTZOKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 579

Print
Αριθμός/Bib: 50073 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BARTZOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 599

Print
Αριθμός/Bib: 1252 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STERGIOS BARTZOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158

Print
Αριθμός/Bib: 2069 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: MARIA BASKINI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:20:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:20:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155

Print
Αριθμός/Bib: 50165 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI BELLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 208

Print
Αριθμός/Bib: 50166 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI BELLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 331

Print
Αριθμός/Bib: 1265 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BELLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 256

Print
Αριθμός/Bib: 2116 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: KOSTANTINOS BELLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:40:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:40:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 1050 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Nikolaos Bellis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53

Print
Αριθμός/Bib: 50091 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS BELLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 2008 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GEORGE BELTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:34:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15

Print
Αριθμός/Bib: 50834 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELPIDA BENDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 427Σελίδα 3 από 43 Αποτελέσματα 61 - 90 από 1281