Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1422 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS GEORGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 50236 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANTELIS GEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 363

Print
Αριθμός/Bib: 50302 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS GEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 2093 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GEORGIOS GEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:45:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:45:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 1239 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Athanasios Georgiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6

Print
Αριθμός/Bib: 1341 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Eleftheria Georgiou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:25:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 347

Print
Αριθμός/Bib: 50783 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS GEORGOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 550

Print
Αριθμός/Bib: 50985 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS GEORGOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 2050 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: NIKOLAOS GERAGORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:22:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 2085 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: Fani Gergidoy
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:39:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:39:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 50649 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TATIANA GERINIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 423

Print
Αριθμός/Bib: 2194 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: EVAGGELOS GEROMICHALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:49:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:49:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 50188 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTOTELIS GERONIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 421

Print
Αριθμός/Bib: 50963 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS GERONIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 492

Print
Αριθμός/Bib: 50935 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIS GIAGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:19:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6

Print
Αριθμός/Bib: 1396 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Agathoklis Giakas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:21:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 340

Print
Αριθμός/Bib: 50644 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA GIANNAKAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 543

Print
Αριθμός/Bib: 50108 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VARVAR GIANNAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 50607 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GIANNAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 1301 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS GIANNALOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:09:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316

Print
Αριθμός/Bib: 50734 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STEFANIA GIANNELA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 601

Print
Αριθμός/Bib: 2205 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GIANNOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:25:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4

Print
Αριθμός/Bib: 2182 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: LAZAROS GIANNOUSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:00:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:00:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 50105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Anthula Gika
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 663

Print
Αριθμός/Bib: 50106 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Naoum Gikas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 662

Print
Αριθμός/Bib: 50228 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELLH GIOYPA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 489

Print
Αριθμός/Bib: 50799 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA GKAGKANA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 444

Print
Αριθμός/Bib: 1004 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVDOXIA GKAMPESI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202

Print
Αριθμός/Bib: 50936 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI GKANATSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 416

Print
Αριθμός/Bib: 50627 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS GKANO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53Σελίδα 10 από 43 Αποτελέσματα 271 - 300 από 1281