Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50778 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA FISKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 693

Print
Αριθμός/Bib: 1124 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS FITZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 2187 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: MATTHAIOS FOLINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:46:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:46:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64

Print
Αριθμός/Bib: 50107 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS FOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 50109 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIS FOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124

Print
Αριθμός/Bib: 50387 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS FOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 506

Print
Αριθμός/Bib: 2100 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: KOSTAS FOTINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:28:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:28:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160

Print
Αριθμός/Bib: 50079 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS FOTIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 217

Print
Αριθμός/Bib: 50864 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS FOTIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 223

Print
Αριθμός/Bib: 50085 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA FOURGKATSIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 701

Print
Αριθμός/Bib: 50406 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS FOURTOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 585

Print
Αριθμός/Bib: 50771 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS FOYKIDHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308

Print
Αριθμός/Bib: 1034 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARTEMIS FRADELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 1153 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS FRANTZELAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 50808 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTANTINA GAGANIARA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 592

Print
Αριθμός/Bib: 2043 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: CHRISTOS GAiTANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:11:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:11:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 141

Print
Αριθμός/Bib: 50441 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA GAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 537

Print
Αριθμός/Bib: 50675 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRYSOULA GAKIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 424

Print
Αριθμός/Bib: 50363 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS GALLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 584

Print
Αριθμός/Bib: 1077 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Antony Gambesis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288

Print
Αριθμός/Bib: 50322 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: nikolaos gantias
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 1385 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTHS GANTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 50826 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA GANTZOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 513

Print
Αριθμός/Bib: 2167 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: XRISTOS GARGALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90

Print
Αριθμός/Bib: 50237 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FRIDERIKI GARGANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 213

Print
Αριθμός/Bib: 50526 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS GAVALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 735

Print
Αριθμός/Bib: 1223 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PHILIPOS GAVRIIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:22:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 341

Print
Αριθμός/Bib: 50901 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PAOLO GELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 455

Print
Αριθμός/Bib: 50715 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI GEORGAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 690

Print
Αριθμός/Bib: 50584 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Nikolaos Georgakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 555Σελίδα 9 από 43 Αποτελέσματα 241 - 270 από 1281