Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50740 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE DIMIRKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 50822 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 50052 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTEINI DIMITRIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 343

Print
Αριθμός/Bib: 1238 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: XRISI DIMITRIADOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:45:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:44:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 357

Print
Αριθμός/Bib: 50080 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 523

Print
Αριθμός/Bib: 50081 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 447

Print
Αριθμός/Bib: 1169 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: POLYXENI DIMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 221

Print
Αριθμός/Bib: 1164 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA DIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275

Print
Αριθμός/Bib: 2028 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: Vassilis Dimou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:52:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:52:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84

Print
Αριθμός/Bib: 50513 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA DIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 742

Print
Αριθμός/Bib: 50285 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STERGIOS DIMOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 50286 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS DIMOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 2064 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: VENI DIMPARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:51:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 1318 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANGELOS DIMTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185

Print
Αριθμός/Bib: 1319 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS DIMTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:12:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 1088 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS DIONYSOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 255

Print
Αριθμός/Bib: 50303 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VYRON DISLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 372

Print
Αριθμός/Bib: 1243 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ILIAS DOITSINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 245

Print
Αριθμός/Bib: 2019 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: IOANNIS DOKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:55:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 1328 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VAIA DOLDA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:57:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:57:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 361

Print
Αριθμός/Bib: 50160 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA DOLLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 672

Print
Αριθμός/Bib: 2105 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: KIRIGO DORCAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:28:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:28:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 50670 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DOUKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 388

Print
Αριθμός/Bib: 2207 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: NIKOLAOS DOULGERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:14:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:13:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144

Print
Αριθμός/Bib: 51000 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANGELOS DOULGKERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 557

Print
Αριθμός/Bib: 2027 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: THOMAS DOURVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:40:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:40:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 50413 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LOUKAS DOUVLETIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109

Print
Αριθμός/Bib: 1335 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ILIAS DOUVLETIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 50006 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRONIKH EFSTATHIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 402

Print
Αριθμός/Bib: 50011 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMORFILH EFSTATHIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 319Σελίδα 7 από 43 Αποτελέσματα 181 - 210 από 1281