Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1294 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DANIILIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 1409 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS DANIILIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 1411 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DANIILIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225

Print
Αριθμός/Bib: 50759 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAKIS DARDOUMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50671 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 706

Print
Αριθμός/Bib: 50598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI DASKALOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146

Print
Αριθμός/Bib: 50284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DATIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 637

Print
Αριθμός/Bib: 50307 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOROTHEOS DATSIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 50252 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPINA DATSIASOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 636

Print
Αριθμός/Bib: 2119 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GAVRIIL DAVIDOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:07:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:07:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135

Print
Αριθμός/Bib: 2120 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DAVIDOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:58:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 2145 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GEORGIOS DEDES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:07:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:07:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 50045 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DEDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 449

Print
Αριθμός/Bib: 50141 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLGA DEDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 263

Print
Αριθμός/Bib: 50483 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIONISIA DELIADH
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 310

Print
Αριθμός/Bib: 2082 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: IOANNIS DELLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:04:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:04:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 50779 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Marios Dellios
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132

Print
Αριθμός/Bib: 50793 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLGA DELLIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 425

Print
Αριθμός/Bib: 50221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAI DELLIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 654

Print
Αριθμός/Bib: 50222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAMATIA DEMIRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 279

Print
Αριθμός/Bib: 1176 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Georgios Demkas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108

Print
Αριθμός/Bib: 2101 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: ANTONIS DHMTSHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:04:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:04:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 1344 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DIAFAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 1416 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRA DIAMANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 1049 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Antonios Diamantis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132

Print
Αριθμός/Bib: 1132 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Maria Diamantopoulou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 180

Print
Αριθμός/Bib: 50848 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARTHA DIAMANTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 538

Print
Αριθμός/Bib: 50528 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGELIA DIAVASI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 694

Print
Αριθμός/Bib: 2170 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: KOSTAS DIKRANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:42:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 48

Print
Αριθμός/Bib: 1336 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ZISIS DIMAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72Σελίδα 6 από 43 Αποτελέσματα 151 - 180 από 1281