Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA ZIDROY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 590

Print
Αριθμός/Bib: 1281 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ZIKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282

Print
Αριθμός/Bib: 50842 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STILIANOS ZIMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 50128 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MAROUSKA ZIOBORA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 50381 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARGYRO ZIOGA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 685

Print
Αριθμός/Bib: 1079 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Konstantinos Ziogas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 210

Print
Αριθμός/Bib: 50376 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS ZIOGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 682

Print
Αριθμός/Bib: 2216 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: EFTHYMIOS ZIOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:24:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:23:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 50180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ZIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 456

Print
Αριθμός/Bib: 50907 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ZISI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 347

Print
Αριθμός/Bib: 1114 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: xristos zisiadis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 181

Print
Αριθμός/Bib: 50714 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA ZISIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 684

Print
Αριθμός/Bib: 50702 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ZISIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 50568 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZISIS ZISOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA ZISOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306

Print
Αριθμός/Bib: 50157 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: konstantinos Zormpidis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 541

Print
Αριθμός/Bib: 1348 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ZOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281

Print
Αριθμός/Bib: 1015 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ZOUTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 50459 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS ZOYPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 166

Print
Αριθμός/Bib: 1001 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZYGOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170

Print
Αριθμός/Bib: 1342 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIANNIS ZYPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168Σελίδα 43 από 43 Αποτελέσματα 1261 - 1281 από 1281