Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50532 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PHILIPPAS CHARISOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 209

Print
Αριθμός/Bib: 50986 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS CHARITONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 50482 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA CHAROUMENOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 434

Print
Αριθμός/Bib: 1129 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ODYSEFS CHATZIDIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220

Print
Αριθμός/Bib: 1292 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS CHATZIGIANNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150

Print
Αριθμός/Bib: 1324 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHATZIKAMARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 50614 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 330

Print
Αριθμός/Bib: 50153 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHATZISYMEONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 50631 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POLYXENI CHERIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 1363 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS CHIONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295

Print
Αριθμός/Bib: 1058 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLETA CHITA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 50311 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIO CHOTZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 50653 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VAIA CHRISANTHOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 2107 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHRISTANTONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:59:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 1160 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHRISTIANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 1023 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS CHRISTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 50742 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSOULA CHRISTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 459

Print
Αριθμός/Bib: 1276 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SAVVAS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 151

Print
Αριθμός/Bib: 2128 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: THEODOROS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:32:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 50629 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSMAS CHRISTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23

Print
Αριθμός/Bib: 50741 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA CHRISTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 469

Print
Αριθμός/Bib: 50150 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 50183 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 385

Print
Αριθμός/Bib: 50971 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 50043 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Zoi Dadatsi
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 641

Print
Αριθμός/Bib: 50946 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA DAFA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225

Print
Αριθμός/Bib: 2136 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: PANAGIOTIS DAGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:42:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 2110 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: GEORGIOS DALAKIOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:52:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:52:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 1112 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS DALAMITROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 1130 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DAMIANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:19:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 336Σελίδα 5 από 43 Αποτελέσματα 121 - 150 από 1281