Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1137 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SOTIRIA GIAMPOURI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:20:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 1034 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GIANNAKITSIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 1039 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS GIANNOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 10

Print
Αριθμός/Bib: 50128 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEOFANIS GIAZATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 2152 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTINA GIAZITZIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:43:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35

Print
Αριθμός/Bib: 1124 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS GKALITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97

Print
Αριθμός/Bib: 50122 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS GKAMPESIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 50148 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOI GKANATSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 48

Print
Αριθμός/Bib: 50197 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI GKANOLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 101

Print
Αριθμός/Bib: 1035 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS GKARANES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 50255 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AMALIA GKIRMOUTZINA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 136

Print
Αριθμός/Bib: 50145 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FERENIKI GKITSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150

Print
Αριθμός/Bib: 2074 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STRATOS GKLEZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:09:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:09:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109

Print
Αριθμός/Bib: 1064 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIA GKONTOURA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65

Print
Αριθμός/Bib: 1020 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STERGIOS GKOSNIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 1202 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA GKOUPIDENI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87

Print
Αριθμός/Bib: 50155 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOULA GKOUTZAMANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112

Print
Αριθμός/Bib: 2027 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GKOUTZIOMITROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:42:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 50069 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS GKOUTZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 2094 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS GOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:40:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27

Print
Αριθμός/Bib: 1115 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANTELIS GOUSIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38

Print
Αριθμός/Bib: 1192 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SPIRIDON GRAIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75

Print
Αριθμός/Bib: 2096 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MOISIS GRAMENIATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71

Print
Αριθμός/Bib: 50171 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOULIA GRANOVIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137

Print
Αριθμός/Bib: 50166 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRONIKI GRATSIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 127

Print
Αριθμός/Bib: 2049 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MAKRINA GRIGORIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:50:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:50:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 1140 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA GRIZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:20:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 50317 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNETA GROMPANOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 50026 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS IGNATIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 2066 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS ILIOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87Σελίδα 4 από 17 Αποτελέσματα 91 - 120 από 493