Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 2037 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS DELNIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:31:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 1158 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EFSTATHIOS DIAMANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42

Print
Αριθμός/Bib: 50304 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS DIAMANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50136 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS DIAMANTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 1195 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DIKRANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 7

Print
Αριθμός/Bib: 50119 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DIMAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 50281 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 50211 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOULTANA DIMITRIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185

Print
Αριθμός/Bib: 50025 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 62

Print
Αριθμός/Bib: 2043 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VENI DIMPARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:53:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:52:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 1003 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DOMNA DIMPARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:16:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:15:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145

Print
Αριθμός/Bib: 2151 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS DOULGKERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 2097 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS DOURGOUNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:41:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 50047 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS EFSTATHIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 1086 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ELEFTHERIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 1149 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ELEFTHERIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122

Print
Αριθμός/Bib: 1053 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAI EMMANOUILIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 50272 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA EVANGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53

Print
Αριθμός/Bib: 1169 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS FILIPPOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 50168 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELIA FILIPPOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 2008 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STILIANOS FIOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:33:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14

Print
Αριθμός/Bib: 1135 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS FLAMPOURARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 50005 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS FOURTOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65

Print
Αριθμός/Bib: 1147 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARTEMIS FRADELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50

Print
Αριθμός/Bib: 2058 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS GARGALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 2082 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHAIL GEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 89

Print
Αριθμός/Bib: 50181 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA GEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148

Print
Αριθμός/Bib: 1204 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS GEROGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15

Print
Αριθμός/Bib: 50297 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS GERONIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 50298 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI GERONIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106Σελίδα 3 από 17 Αποτελέσματα 61 - 90 από 493