Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 2123 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SAVVAS CHARALAMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 1061 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANNA-MARIA CHARALAMPIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124

Print
Αριθμός/Bib: 1165 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: FILIPPOS CHARALAMPOUS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 50124 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZIFOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 2032 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LEONIDAS CHATZIPANAGIOTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 1197 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GRIGORIS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 1196 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 50004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKOS CHATZIVASILEIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 50157 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POLIXENI CHRISOCHOOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 1093 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS CHRISOSTOMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73

Print
Αριθμός/Bib: 2134 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHRISTIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 1038 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SAVVAS CHRISTODOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58

Print
Αριθμός/Bib: 50242 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI CHRISTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 199

Print
Αριθμός/Bib: 2146 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:38:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:38:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 1163 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIOS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 1191 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125

Print
Αριθμός/Bib: 2003 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STERGIOS DADAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:44:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:44:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 1186 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DROSOS DALAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84

Print
Αριθμός/Bib: 1171 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS DALIAKIOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 86

Print
Αριθμός/Bib: 50147 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DAMASIOTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194

Print
Αριθμός/Bib: 50234 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DAMIANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 50189 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS DARAVIGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 1045 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS DARDOUMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64

Print
Αριθμός/Bib: 50164 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IFIGENEIA DARLAGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 50152 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 174

Print
Αριθμός/Bib: 2024 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHARALAMPOS DAVIDOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:01:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:00:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 2023 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GAVRIIL DAVIDOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:01:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:00:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 1109 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS DEDES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA DELIDINA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 82

Print
Αριθμός/Bib: 50057 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DELIDINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67Σελίδα 2 από 17 Αποτελέσματα 31 - 60 από 493