Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1152 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNA NIKOLAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95

Print
Αριθμός/Bib: 50027 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS NIKOLAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21

Print
Αριθμός/Bib: 2138 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS NIKOMAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:21:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:21:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 119

Print
Αριθμός/Bib: 1008 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONIOS NITSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5

Print
Αριθμός/Bib: 1011 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS NIZISKIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23

Print
Αριθμός/Bib: 2119 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THEODOROS NONAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:50:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:50:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 2021 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTIS NTAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:45:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:45:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TZESIKA NTEMIRAI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123

Print
Αριθμός/Bib: 50275 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA NTINA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66

Print
Αριθμός/Bib: 1091 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS NTINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 50134 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS NTONTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23

Print
Αριθμός/Bib: 50033 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS NTOUROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LEONIDAS OIKONOMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30

Print
Αριθμός/Bib: 2143 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS OIKONOMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:48:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS OLPASIALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64

Print
Αριθμός/Bib: 1201 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTINA OPSIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102

Print
Αριθμός/Bib: 1065 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAVROULA OUZOUNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:15:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:14:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143

Print
Αριθμός/Bib: 50028 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GRIGORIOS PACHIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37

Print
Αριθμός/Bib: 50176 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA PAGIATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204

Print
Αριθμός/Bib: 2102 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS PAGOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:35:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 2042 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS PAGOUNOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:28:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6

Print
Αριθμός/Bib: 50223 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIOPI PALEZINA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186

Print
Αριθμός/Bib: 50130 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS PALIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71

Print
Αριθμός/Bib: 2135 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS PANAGIOTAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:34:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15

Print
Αριθμός/Bib: 1128 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PAVLOS PANATSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20

Print
Αριθμός/Bib: 1084 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS PANATSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 33

Print
Αριθμός/Bib: 1179 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STELLA PANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 50307 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XENI PANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201

Print
Αριθμός/Bib: 50218 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FANI PANTAZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 149

Print
Αριθμός/Bib: 50062 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS PANTAZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16Σελίδα 10 από 17 Αποτελέσματα 271 - 300 από 493