Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50192 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS MILIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 2004 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ACHILLEAS MISTRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 1148 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS MITKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 2142 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDRA MONASTIRIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:05:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107

Print
Αριθμός/Bib: 1060 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELSA MORENO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 2129 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROULA MORFOGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:05:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 1015 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRIS MOUNSEY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 138

Print
Αριθμός/Bib: 50306 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA MOURATOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203

Print
Αριθμός/Bib: 2080 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GRIGORIS MOUSENAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:04:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105

Print
Αριθμός/Bib: 2136 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHATEM MPAGIOUMI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:23:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 50161 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI MPAKOLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169

Print
Αριθμός/Bib: 1119 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS MPAKOLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 2060 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS MPANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:58:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 86

Print
Αριθμός/Bib: 1098 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ILIAS MPARMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 1095 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STERGIOS MPARTZOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 1050 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS MPATSILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57

Print
Αριθμός/Bib: 50267 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS MPATSOUKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 50172 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VERONIKA MPIKOVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87

Print
Αριθμός/Bib: 2020 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THOMAS MPOGIATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:29:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 7

Print
Αριθμός/Bib: 50322 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA MPOMPONARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 1089 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS MPOURTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 1007 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS MPOUZMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 2108 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS NAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90

Print
Αριθμός/Bib: 50108 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA NANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 50216 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS NANTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 1046 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS NEOFOTISTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3

Print
Αριθμός/Bib: 2034 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS NESTORAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:34:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16

Print
Αριθμός/Bib: 2022 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS NESTOROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:41:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 50179 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS NIANIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130

Print
Αριθμός/Bib: 2056 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANASTASIOS NIKOLAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:18:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:18:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116Σελίδα 9 από 17 Αποτελέσματα 241 - 270 από 493