Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50129 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS LOUDOVARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 89

Print
Αριθμός/Bib: 50185 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTOTELIS LOUDOVARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90

Print
Αριθμός/Bib: 1185 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SOFIA MAKIEVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:23:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 50318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GLIKERIA MAKRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70

Print
Αριθμός/Bib: 50063 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS MALEGKANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 50321 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS MALLIAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 50153 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOULIA MANTHOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 172

Print
Αριθμός/Bib: 1182 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LAZAROS MARKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:12:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140

Print
Αριθμός/Bib: 1009 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GRIGORIOS MARKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53

Print
Αριθμός/Bib: 50247 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THANASIS MARKOUS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 50280 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POSEIDOULA MARMARELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116

Print
Αριθμός/Bib: 50303 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEFTERIS MARMATAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 2114 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS MASSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:31:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 2006 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS MATSARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:57:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:57:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85

Print
Αριθμός/Bib: 1166 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS MATTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70

Print
Αριθμός/Bib: 1189 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXIA MAVRIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:25:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 161

Print
Αριθμός/Bib: 1121 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAMATIS MAVROGENIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 50020 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS MAVROGIANOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 50169 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI MAVROGIANOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 183

Print
Αριθμός/Bib: 50131 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIRIDON MAVROMATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 50010 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA MAVROUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143

Print
Αριθμός/Bib: 50054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS MAZGALTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 74

Print
Αριθμός/Bib: 50117 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS MEKIAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 164

Print
Αριθμός/Bib: 50032 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS MESELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38

Print
Αριθμός/Bib: 1004 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PAVLOS METSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 1178 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS MICHALOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 1177 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSMAS MICHALOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 1176 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS MICHALOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96

Print
Αριθμός/Bib: 50071 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA MICHALOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84

Print
Αριθμός/Bib: 1161 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS MILIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 131Σελίδα 8 από 17 Αποτελέσματα 211 - 240 από 493