Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50003 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA-DIMITRA KOTSAGIANNIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52

Print
Αριθμός/Bib: 50293 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOTSIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85

Print
Αριθμός/Bib: 50291 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA KOTZAMANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187

Print
Αριθμός/Bib: 50219 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA KOTZARAI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94

Print
Αριθμός/Bib: 1029 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: TASOS KOUGIOUMZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123

Print
Αριθμός/Bib: 1067 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: AIKATERINI KOUKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49

Print
Αριθμός/Bib: 2128 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ISIDOROS KOUKLOUMPAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:48:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53

Print
Αριθμός/Bib: 50296 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLGA KOUROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124

Print
Αριθμός/Bib: 50023 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOUSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20

Print
Αριθμός/Bib: 2001 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIOS KOUTSIOTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:01:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:01:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95

Print
Αριθμός/Bib: 2120 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KOUTSOUMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:38:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:38:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20

Print
Αριθμός/Bib: 2038 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KOUTZIAKOUTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:27:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4

Print
Αριθμός/Bib: 50213 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA KRATSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 50246 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA KRATSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 50245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA KRATSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 179

Print
Αριθμός/Bib: 1024 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS KREKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1

Print
Αριθμός/Bib: 50308 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARETI LAGOUDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 50109 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGLAIA LAIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193

Print
Αριθμός/Bib: 1070 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KALLIOPI LAVRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 50180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA LEKKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 147

Print
Αριθμός/Bib: 1006 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EIRINI LEPIDA-ZOUROUFIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:31:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162

Print
Αριθμός/Bib: 2103 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS LEVENTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:43:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:42:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 33

Print
Αριθμός/Bib: 50262 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS LIAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68

Print
Αριθμός/Bib: 50058 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANTELIS LIAPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 50036 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS LIKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 18

Print
Αριθμός/Bib: 50106 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PALMIRA LINTE (LINDE)
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 2109 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PASCHALIS LIOKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:19:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:18:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 1076 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LAMPRINI LIOUTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 8

Print
Αριθμός/Bib: 2127 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STELIOS LIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:04:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:04:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 1014 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANNITA LOGOTHETI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137Σελίδα 7 από 17 Αποτελέσματα 181 - 210 από 493