Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50019 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KANELLA KASANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197

Print
Αριθμός/Bib: 50018 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEODOROS KASANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 196

Print
Αριθμός/Bib: 2101 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THEMIS KASIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:44:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:44:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 50227 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KASSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139

Print
Αριθμός/Bib: 2121 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS KATSARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:39:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:39:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 2044 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAMATINA KATSIALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:51:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65

Print
Αριθμός/Bib: 1154 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MANOLIS KATSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 2099 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANDREAS KATSOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:50:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:50:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 50305 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KAVAGIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189

Print
Αριθμός/Bib: 2076 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KELEPOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:40:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:40:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25

Print
Αριθμός/Bib: 50182 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAS KELEPOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 129

Print
Αριθμός/Bib: 2086 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KIAFAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:41:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:41:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 2013 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KIRIAKOS KILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:53:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:53:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 50068 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS KIOULTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4

Print
Αριθμός/Bib: 1001 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS KIPARISSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 98

Print
Αριθμός/Bib: 1123 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KIRIKLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 50053 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IAKOVOS KLAZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75

Print
Αριθμός/Bib: 1200 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS KLISIARCHIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:09:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135

Print
Αριθμός/Bib: 50158 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AFRODITI KOKKALENIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 1106 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS KOLIGIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 50254 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISA KOLLIGA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 141

Print
Αριθμός/Bib: 1037 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS KONOUTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 1103 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS KORENTSIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9

Print
Αριθμός/Bib: 50177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PAVLOS KORRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132

Print
Αριθμός/Bib: 50294 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI KOSMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102

Print
Αριθμός/Bib: 1072 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ELENI KOSTEA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:20:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152

Print
Αριθμός/Bib: 50269 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA KOSTEA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 2063 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS KOTROTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:14:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:14:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 50253 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI KOTROTSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140

Print
Αριθμός/Bib: 50065 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VALANTIS KOTSAGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5Σελίδα 6 από 17 Αποτελέσματα 151 - 180 από 493