Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1125 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: TILEMACHOS IOANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 1044 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS IOANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85

Print
Αριθμός/Bib: 1170 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS IOANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118

Print
Αριθμός/Bib: 1110 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IOANNIS IOANNOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116

Print
Αριθμός/Bib: 1062 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: AFRODITI IPSILANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 127

Print
Αριθμός/Bib: 1042 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ISPOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 2012 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KAKLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:48:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51

Print
Αριθμός/Bib: 50287 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS KALAFATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 31

Print
Αριθμός/Bib: 2130 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS KALAITZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:24:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:24:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 121

Print
Αριθμός/Bib: 50064 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS KALDELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 2029 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS KALFAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:48:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:47:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 48

Print
Αριθμός/Bib: 1133 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS KALIAMANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93

Print
Αριθμός/Bib: 2139 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KALIFATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73

Print
Αριθμός/Bib: 2147 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIS KANTARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83

Print
Αριθμός/Bib: 2059 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GERASIMOS KAPELLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:53:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:53:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 2125 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MANOLIS KAPIZIONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27

Print
Αριθμός/Bib: 2111 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ADAMANTIOS KAPRANTZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:47:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:47:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 50066 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KARACHALIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3

Print
Αριθμός/Bib: 1083 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS KARADIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56

Print
Αριθμός/Bib: 2045 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIKI KARAGEORGAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:27:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5

Print
Αριθμός/Bib: 1075 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIKI KARAGIORGOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130

Print
Αριθμός/Bib: 1122 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KARAMANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39

Print
Αριθμός/Bib: 50300 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS KARAMANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108

Print
Αριθμός/Bib: 50118 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS KARANTINOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47

Print
Αριθμός/Bib: 1074 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA KARANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132

Print
Αριθμός/Bib: 2031 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EFTICHIS KARAPONARLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:59:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:58:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88

Print
Αριθμός/Bib: 1032 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS KARATHANASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51

Print
Αριθμός/Bib: 50110 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ERATO KARATZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144

Print
Αριθμός/Bib: 1156 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GRIGORIS KARAVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 2133 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS KARAVETZAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:05:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:04:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108Σελίδα 5 από 17 Αποτελέσματα 121 - 150 από 493