Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 2091 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS AFENTOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 2048 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SOFIA ALEXANDRIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:29:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:29:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122

Print
Αριθμός/Bib: 1190 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: OLGA ALEXANDROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139

Print
Αριθμός/Bib: 1155 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 1055 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANNA ALMPANOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:23:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159

Print
Αριθμός/Bib: 50210 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA ALVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 161

Print
Αριθμός/Bib: 50041 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195

Print
Αριθμός/Bib: 50112 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ANAGNOSTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126

Print
Αριθμός/Bib: 50265 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA ANANIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109

Print
Αριθμός/Bib: 1085 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:17:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150

Print
Αριθμός/Bib: 50195 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AFRODITI ANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165

Print
Αριθμός/Bib: 2110 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:18:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:18:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 50244 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ANTONIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 50243 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPIROS ANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35

Print
Αριθμός/Bib: 2132 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS ANTONOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:51:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66

Print
Αριθμός/Bib: 50173 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKI ANTONOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 190

Print
Αριθμός/Bib: 1173 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILEIOS APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:32:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 163

Print
Αριθμός/Bib: 2067 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ARAMPATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:57:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:57:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84

Print
Αριθμός/Bib: 50194 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVDOKIA ARGIRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 133

Print
Αριθμός/Bib: 2054 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS ARGIROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 50188 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ARISTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115

Print
Αριθμός/Bib: 50151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ARVANITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173

Print
Αριθμός/Bib: 50049 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ASMANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117

Print
Αριθμός/Bib: 2098 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70

Print
Αριθμός/Bib: 50260 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI AVGERINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168

Print
Αριθμός/Bib: 2053 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIOS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:37:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:37:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 18

Print
Αριθμός/Bib: 1127 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40

Print
Αριθμός/Bib: 1025 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHAITAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 44

Print
Αριθμός/Bib: 50139 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHALAKATEVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 2089 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANTELIS CHARALAMPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:47:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:47:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 45Σελίδα 1 από 17 Αποτελέσματα 1 - 30 από 493