Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 52251 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS KAMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308

Print
Αριθμός/Bib: 52390 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS MARKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235

Print
Αριθμός/Bib: 1203 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARINA ACHLATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20

Print
Αριθμός/Bib: 53011 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ACIMOVITS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1685

Print
Αριθμός/Bib: 51345 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1327

Print
Αριθμός/Bib: 50383 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2351

Print
Αριθμός/Bib: 1544 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALKYONI ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:21:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 471

Print
Αριθμός/Bib: 50384 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 579

Print
Αριθμός/Bib: 1445 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 245

Print
Αριθμός/Bib: 1166 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIA ADAMANTIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 349

Print
Αριθμός/Bib: 51742 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ADIKIMENAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 1215 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VALANTIS AFORDAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17

Print
Αριθμός/Bib: 1028 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARETI AFORDAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 346

Print
Αριθμός/Bib: 50369 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOLIS AFRATHIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 610

Print
Αριθμός/Bib: 51517 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 711

Print
Αριθμός/Bib: 51118 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA AGAPAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1972

Print
Αριθμός/Bib: 1116 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253

Print
Αριθμός/Bib: 51166 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EKATERINI AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1534

Print
Αριθμός/Bib: 52123 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIXALIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 52612 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1940

Print
Αριθμός/Bib: 52613 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1936

Print
Αριθμός/Bib: 52760 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLLIANH AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 665

Print
Αριθμός/Bib: 51372 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS AGGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1966

Print
Αριθμός/Bib: 51878 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS AGGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 993

Print
Αριθμός/Bib: 51989 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS AGIASMATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 51886 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA AGIOMIRGIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491

Print
Αριθμός/Bib: 50359 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ERIKOS AGOLARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1468

Print
Αριθμός/Bib: 51340 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA AGRIMANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 898

Print
Αριθμός/Bib: 52284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS AIVALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 625

Print
Αριθμός/Bib: 52947 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ALATSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1558Σελίδα 1 από 97 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2888