Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51855 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI ANTONAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 833

Print
Αριθμός/Bib: 50577 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANTONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91

Print
Αριθμός/Bib: 1621 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ANTONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1626

Print
Αριθμός/Bib: 1606 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ANTONAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95

Print
Αριθμός/Bib: 51345 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Georgios Antonaropoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 314

Print
Αριθμός/Bib: 51944 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANTONOGIORGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1301

Print
Αριθμός/Bib: 50077 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMPROS ANTONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 523

Print
Αριθμός/Bib: 50117 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Nikolaos Antonopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 446

Print
Αριθμός/Bib: 1602 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ANYFANTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 350

Print
Αριθμός/Bib: 51872 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Michalis Apanomeritakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 607

Print
Αριθμός/Bib: 50903 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Margarita Apodoulianaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 488

Print
Αριθμός/Bib: 50882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEONIDAS APODOULIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95

Print
Αριθμός/Bib: 50339 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EUAGGELIA APOSTOLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1420

Print
Αριθμός/Bib: 50626 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA APOSTOLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1286

Print
Αριθμός/Bib: 50808 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAUROULA APOSTOLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 757

Print
Αριθμός/Bib: 50107 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: eirini apostolaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 744

Print
Αριθμός/Bib: 50109 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: eleni apostolaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 743

Print
Αριθμός/Bib: 52273 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ROUMPINI APOSTOLAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1271

Print
Αριθμός/Bib: 1150 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78

Print
Αριθμός/Bib: 50233 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1316

Print
Αριθμός/Bib: 50318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 50807 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1055

Print
Αριθμός/Bib: 51197 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYIL APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106

Print
Αριθμός/Bib: 52159 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 62

Print
Αριθμός/Bib: 52335 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS APOSTOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 706

Print
Αριθμός/Bib: 1470 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ACHILEAS APOSTOLATOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 340

Print
Αριθμός/Bib: 51735 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Artemis Apostolou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1425

Print
Αριθμός/Bib: 51708 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIA ARAVANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1065

Print
Αριθμός/Bib: 52152 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ARAVISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178

Print
Αριθμός/Bib: 50434 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Maria Arelaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 570Σελίδα 4 από 80 Αποτελέσματα 91 - 120 από 2391