Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50371 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ANATHREPTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1044

Print
Αριθμός/Bib: 51066 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ANDREADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1877

Print
Αριθμός/Bib: 50049 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155

Print
Αριθμός/Bib: 50056 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64

Print
Αριθμός/Bib: 50472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306

Print
Αριθμός/Bib: 51758 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS ANDREADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 659

Print
Αριθμός/Bib: 1018 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Anastasios Andreakos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 210

Print
Αριθμός/Bib: 51809 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Alexandros Andreou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 878

Print
Αριθμός/Bib: 1180 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MILTIADIS ANDRIANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 51180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ANDRIANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1386

Print
Αριθμός/Bib: 50108 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: elina andrioti
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 763

Print
Αριθμός/Bib: 50305 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS ANDRIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1535

Print
Αριθμός/Bib: 50757 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PHOEBE ANDROULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491

Print
Αριθμός/Bib: 50110 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: stavroula androulaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 742

Print
Αριθμός/Bib: 51487 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANDROULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 52169 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYHL ANDROULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 945

Print
Αριθμός/Bib: 1486 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS ANDROULIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248

Print
Αριθμός/Bib: 50505 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ANGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168

Print
Αριθμός/Bib: 50064 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: emmanouil angelakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 342

Print
Αριθμός/Bib: 50602 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ANIFANTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:19:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9

Print
Αριθμός/Bib: 52288 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL ANIFANTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 99

Print
Αριθμός/Bib: 50081 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANOS ANOGEIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 891

Print
Αριθμός/Bib: 51132 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI ANTONAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1910

Print
Αριθμός/Bib: 51500 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARGIRO ANTONAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1938

Print
Αριθμός/Bib: 1136 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 255

Print
Αριθμός/Bib: 1142 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46

Print
Αριθμός/Bib: 50743 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1489

Print
Αριθμός/Bib: 51081 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 831

Print
Αριθμός/Bib: 51502 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ANTONAKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 592

Print
Αριθμός/Bib: 50952 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANNA ANTONAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1455Σελίδα 3 από 80 Αποτελέσματα 61 - 90 από 2391