Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 52102 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ALETRA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1555

Print
Αριθμός/Bib: 52087 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALETRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 947

Print
Αριθμός/Bib: 1230 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Giorgos Alevizakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193

Print
Αριθμός/Bib: 51526 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELISAVET ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1746

Print
Αριθμός/Bib: 50933 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKI ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1189

Print
Αριθμός/Bib: 51946 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ALEXAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 444

Print
Αριθμός/Bib: 50651 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LITO ALEXANDRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 50681 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI ALEXANDRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 767

Print
Αριθμός/Bib: 1535 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ALEXANDRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1248

Print
Αριθμός/Bib: 50639 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKIAS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112

Print
Αριθμός/Bib: 51309 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALEXANDRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1771

Print
Αριθμός/Bib: 50842 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 887

Print
Αριθμός/Bib: 51552 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIKLEIA ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1244

Print
Αριθμός/Bib: 50652 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 967

Print
Αριθμός/Bib: 52089 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ALIGIZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1931

Print
Αριθμός/Bib: 52074 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALIPRANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1355

Print
Αριθμός/Bib: 50214 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ERI ALMPANTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1720

Print
Αριθμός/Bib: 50453 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Elena Alogdianaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1005

Print
Αριθμός/Bib: 50556 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PHILIPPA AMALLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1875

Print
Αριθμός/Bib: 50118 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: nadia amanaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 636

Print
Αριθμός/Bib: 1405 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHAIL AMOIRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280

Print
Αριθμός/Bib: 51337 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS AMPARTZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 651

Print
Αριθμός/Bib: 51700 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI AMPATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1412

Print
Αριθμός/Bib: 52048 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ANAGNOSTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1833

Print
Αριθμός/Bib: 52133 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLGA ANAGNOSTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1518

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ANAGNOSTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 751

Print
Αριθμός/Bib: 51772 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Vasileios Anagnostou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303

Print
Αριθμός/Bib: 51317 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ANAGNOSTOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1769

Print
Αριθμός/Bib: 50074 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THONIMFI ANASTASAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 828

Print
Αριθμός/Bib: 50506 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Emmanuil Anastasakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125Σελίδα 2 από 80 Αποτελέσματα 31 - 60 από 2391