Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51268 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHRISTODOYLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1108

Print
Αριθμός/Bib: 1495 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIGIANNA CHRISTOFAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 51332 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FANOURIOS CHRISTOFIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1610

Print
Αριθμός/Bib: 51235 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHRISTOFORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1871

Print
Αριθμός/Bib: 1188 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Matthaios Chronakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299

Print
Αριθμός/Bib: 51004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1159

Print
Αριθμός/Bib: 50320 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHRUSOFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113

Print
Αριθμός/Bib: 51572 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHRYSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1312

Print
Αριθμός/Bib: 50237 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KSYDIA CHRYSOBALANTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1732

Print
Αριθμός/Bib: 51085 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THANOS CHRYSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123

Print
Αριθμός/Bib: 1020 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EDUARDUS CORNAND
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 1635 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAM CULFF
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 161

Print
Αριθμός/Bib: 1429 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS DADOYSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:10:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:10:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 379

Print
Αριθμός/Bib: 51738 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILEIA DAILAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1557

Print
Αριθμός/Bib: 50919 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELA DAKTILA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1794

Print
Αριθμός/Bib: 51328 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANNA DAMIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 509

Print
Αριθμός/Bib: 52221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OYRANIA DAMIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1569

Print
Αριθμός/Bib: 51601 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS DAMIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 493

Print
Αριθμός/Bib: 50199 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL DAMOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1051

Print
Αριθμός/Bib: 50151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA DANDALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1880

Print
Αριθμός/Bib: 50926 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA DANDALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1764

Print
Αριθμός/Bib: 52058 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS DARIVIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 640

Print
Αριθμός/Bib: 50284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1547

Print
Αριθμός/Bib: 50779 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1583

Print
Αριθμός/Bib: 50827 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 820

Print
Αριθμός/Bib: 51263 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI DASKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 799

Print
Αριθμός/Bib: 50614 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS DASKALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1967

Print
Αριθμός/Bib: 50657 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS DASKALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 614

Print
Αριθμός/Bib: 51520 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Mixalis Daskalakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 1076 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL DASKALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 364Σελίδα 10 από 80 Αποτελέσματα 271 - 300 από 2391