Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50529 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: George Chiotakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1003

Print
Αριθμός/Bib: 52358 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHIOTELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1590

Print
Αριθμός/Bib: 1111 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHNARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 230

Print
Αριθμός/Bib: 52081 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHNARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 732

Print
Αριθμός/Bib: 52126 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS CHONDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170

Print
Αριθμός/Bib: 51716 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHOUCHOURELOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 403

Print
Αριθμός/Bib: 50310 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA CHOUDETSANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1668

Print
Αριθμός/Bib: 50485 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHOUDETSANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1905

Print
Αριθμός/Bib: 51728 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Ioanna Choudetsanaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1667

Print
Αριθμός/Bib: 50350 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHOUDETSANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1319

Print
Αριθμός/Bib: 51971 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: lily choulaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1245

Print
Αριθμός/Bib: 50848 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS CHOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191

Print
Αριθμός/Bib: 51275 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE CHOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305

Print
Αριθμός/Bib: 52180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS CHOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1094

Print
Αριθμός/Bib: 52396 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 635

Print
Αριθμός/Bib: 50437 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: niki Chouma
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1007

Print
Αριθμός/Bib: 52132 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIA CHOURDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1767

Print
Αριθμός/Bib: 50296 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE CHOUSTOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 346

Print
Αριθμός/Bib: 50059 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS CHOUSTOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 175

Print
Αριθμός/Bib: 1639 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VLASIOS CHOUTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277

Print
Αριθμός/Bib: 51086 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CLIO CHRISTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1698

Print
Αριθμός/Bib: 1012 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157

Print
Αριθμός/Bib: 51833 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 716

Print
Αριθμός/Bib: 1258 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NONTAS CHRISTINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 766

Print
Αριθμός/Bib: 50940 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTEA CHRISTODOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1809

Print
Αριθμός/Bib: 51619 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYELA CHRISTODOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 874

Print
Αριθμός/Bib: 1239 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL CHRISTODOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144

Print
Αριθμός/Bib: 51590 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Nikos Christodoulakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1404

Print
Αριθμός/Bib: 51963 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS CHRISTODOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1118

Print
Αριθμός/Bib: 50385 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTODOYLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 486Σελίδα 9 από 80 Αποτελέσματα 241 - 270 από 2391