Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1617 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZERVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 555

Print
Αριθμός/Bib: 50439 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ZERVOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1030

Print
Αριθμός/Bib: 51975 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS ZERVOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 432

Print
Αριθμός/Bib: 50221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTINI ZERVOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1405

Print
Αριθμός/Bib: 51265 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KIRIAKI ZERVOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1813

Print
Αριθμός/Bib: 52177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ZERVOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1898

Print
Αριθμός/Bib: 51882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Giorgos Ziakos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 503

Print
Αριθμός/Bib: 50945 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ZIDIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1382

Print
Αριθμός/Bib: 1356 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Vasileios Zintros
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55

Print
Αριθμός/Bib: 1424 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA ZIOGOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 246

Print
Αριθμός/Bib: 50963 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA ZIROUNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1637

Print
Αριθμός/Bib: 52105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ZISI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1578

Print
Αριθμός/Bib: 1461 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZISIMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182

Print
Αριθμός/Bib: 52338 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ZOFORIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 687

Print
Αριθμός/Bib: 1458 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS ZONTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 318

Print
Αριθμός/Bib: 50928 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KURIAKI ZOUMI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1678

Print
Αριθμός/Bib: 51357 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL ZOURARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 762

Print
Αριθμός/Bib: 51358 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZOURARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 760

Print
Αριθμός/Bib: 52184 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOFIA ZOURARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1866

Print
Αριθμός/Bib: 1554 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: RODANTHI ZOURIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1743

Print
Αριθμός/Bib: 52001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS ZOURIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 923Σελίδα 80 από 80 Αποτελέσματα 2371 - 2391 από 2391