Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51532 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Stergios Chatzakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 163

Print
Αριθμός/Bib: 50319 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPURIDONAS CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 586

Print
Αριθμός/Bib: 50469 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 50043 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 355

Print
Αριθμός/Bib: 50964 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 686

Print
Αριθμός/Bib: 51521 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Dimitris Chatzakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1288

Print
Αριθμός/Bib: 51523 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: George Chatzakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1201

Print
Αριθμός/Bib: 50484 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA CHATZHMARKAKH
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1904

Print
Αριθμός/Bib: 52236 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARILENA CHATZIANDREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1778

Print
Αριθμός/Bib: 50912 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XARALAMPOS CHATZIANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1276

Print
Αριθμός/Bib: 51024 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHINA CHATZIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 457

Print
Αριθμός/Bib: 51953 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKI CHATZIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1660

Print
Αριθμός/Bib: 52275 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA CHATZIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1900

Print
Αριθμός/Bib: 52363 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLIMPIA-EMMANOUELA CHATZIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1249

Print
Αριθμός/Bib: 50312 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 514

Print
Αριθμός/Bib: 51749 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DAVID CHATZIDAVID
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 644

Print
Αριθμός/Bib: 50155 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI CHATZIKONSTANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1790

Print
Αριθμός/Bib: 50442 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHATZIMPIROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 616

Print
Αριθμός/Bib: 1537 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHATZINIKOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 513

Print
Αριθμός/Bib: 51182 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS CHATZINIKOLAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 1636 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHATZINIKOLAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 801

Print
Αριθμός/Bib: 51273 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTIGONI CHATZIVASILI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1372

Print
Αριθμός/Bib: 51288 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TZOULIA CHATZOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 994

Print
Αριθμός/Bib: 1280 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Eleni Chaziraki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 209

Print
Αριθμός/Bib: 52253 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHELIDONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 647

Print
Αριθμός/Bib: 51307 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHETZOGIANNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 804

Print
Αριθμός/Bib: 51594 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINOS CHIAROUTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1879

Print
Αριθμός/Bib: 51595 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FRANKO CHIAROUTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1878

Print
Αριθμός/Bib: 50612 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: JOANNA CHINTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1821

Print
Αριθμός/Bib: 1637 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: RAFAIL ANASTASIOS CHIONATOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296Σελίδα 8 από 80 Αποτελέσματα 211 - 240 από 2391