Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51702 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: JUTA BULGAKOVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 390

Print
Αριθμός/Bib: 52243 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHACHLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252

Print
Αριθμός/Bib: 51289 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ELENI CHACHLIOUTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1521

Print
Αριθμός/Bib: 50351 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHAINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1666

Print
Αριθμός/Bib: 1363 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHAINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 382

Print
Αριθμός/Bib: 1049 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: eleni chalkiadaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110

Print
Αριθμός/Bib: 50402 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Vasileia Chalkiadaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 474

Print
Αριθμός/Bib: 50511 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA CHALKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 352

Print
Αριθμός/Bib: 50806 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHALKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1927

Print
Αριθμός/Bib: 1237 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KURIAKI CHALKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 276

Print
Αριθμός/Bib: 50290 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LEONIDAS CHALKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1204

Print
Αριθμός/Bib: 1599 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANTELIS CHALVATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 334

Print
Αριθμός/Bib: 50447 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEOFANIS CHANDANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71

Print
Αριθμός/Bib: 51134 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KALLIA CHANIOTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1779

Print
Αριθμός/Bib: 1052 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIANNIS CHAPOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186

Print
Αριθμός/Bib: 1117 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHARALABIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 184

Print
Αριθμός/Bib: 51012 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFI CHARALAMPAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1469

Print
Αριθμός/Bib: 51988 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Eleni Charalampaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 955

Print
Αριθμός/Bib: 50092 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Yannis Charalampakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 573

Print
Αριθμός/Bib: 51513 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIA CHARALAMPIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 401

Print
Αριθμός/Bib: 50271 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHARITAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1758

Print
Αριθμός/Bib: 50272 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA CHARITAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1444

Print
Αριθμός/Bib: 51349 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHARITAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1932

Print
Αριθμός/Bib: 51528 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTHIMIA CHARITIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1544

Print
Αριθμός/Bib: 51239 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOTIOS CHARITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1452

Print
Αριθμός/Bib: 51246 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA CHARITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1451

Print
Αριθμός/Bib: 50884 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS CHARKIOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1474

Print
Αριθμός/Bib: 50737 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FRAGKISKOS CHARONITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 262

Print
Αριθμός/Bib: 50356 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI CHATZAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1760

Print
Αριθμός/Bib: 50839 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOMNIKI CHATZAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:03:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1923Σελίδα 7 από 80 Αποτελέσματα 181 - 210 από 2391