Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1031 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Stavros Avgerinos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201

Print
Αριθμός/Bib: 51605 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI AVRAAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 674

Print
Αριθμός/Bib: 50575 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISOULA AVRAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1523

Print
Αριθμός/Bib: 50709 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSSA AVRAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 930

Print
Αριθμός/Bib: 51056 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AVRAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1313

Print
Αριθμός/Bib: 52232 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STYLIANI AVRAMIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 952

Print
Αριθμός/Bib: 52324 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA AVTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1255

Print
Αριθμός/Bib: 1011 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Marina Axlati
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36

Print
Αριθμός/Bib: 1435 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Evaldas Balciunas
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 176

Print
Αριθμός/Bib: 1079 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ROY BALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 350

Print
Αριθμός/Bib: 50113 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS BALOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 546

Print
Αριθμός/Bib: 51144 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Kallia Baltzaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1777

Print
Αριθμός/Bib: 51455 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA BANTOUVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1491

Print
Αριθμός/Bib: 51653 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OURANIA BAROUTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1706

Print
Αριθμός/Bib: 51384 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KRISTINA BASA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 679

Print
Αριθμός/Bib: 1375 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS BATSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:07:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:06:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 360

Print
Αριθμός/Bib: 52037 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA BEBRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1072

Print
Αριθμός/Bib: 51897 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS BELENIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 245

Print
Αριθμός/Bib: 1045 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Maria Bitirini
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103

Print
Αριθμός/Bib: 1001 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS BITZES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34

Print
Αριθμός/Bib: 51151 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA BIZAOURTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 802

Print
Αριθμός/Bib: 50585 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MAYREEN BLOEMHARD
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 649

Print
Αριθμός/Bib: 50880 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Stefanos Bompolakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 506

Print
Αριθμός/Bib: 51597 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARISTIDIS BORBOUDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 368

Print
Αριθμός/Bib: 51630 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BORMPANTONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 650

Print
Αριθμός/Bib: 50837 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOUSOS BOULOUKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1253

Print
Αριθμός/Bib: 50363 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VIVIAN BOUTATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1587

Print
Αριθμός/Bib: 1331 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANTONHS BOUTSARAKHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 50397 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BRIDALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1104

Print
Αριθμός/Bib: 1267 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL BRITZOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21Σελίδα 6 από 80 Αποτελέσματα 151 - 180 από 2391