Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51176 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Eleni Aretaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1190

Print
Αριθμός/Bib: 1434 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS ARGYRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:09:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 369

Print
Αριθμός/Bib: 1149 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Giorgos Argyrou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212

Print
Αριθμός/Bib: 1295 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANGELA ARKALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123

Print
Αριθμός/Bib: 51544 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ARKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 164

Print
Αριθμός/Bib: 51290 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ARMAOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1352

Print
Αριθμός/Bib: 51900 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOMNA ARTEMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 928

Print
Αριθμός/Bib: 50468 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANUEL ARVANITAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 522

Print
Αριθμός/Bib: 1289 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS ARXONTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:12:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 389

Print
Αριθμός/Bib: 51912 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELOS ASIMINAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1631

Print
Αριθμός/Bib: 50406 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ASKIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1211

Print
Αριθμός/Bib: 50947 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA ASKIANAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1036

Print
Αριθμός/Bib: 51839 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Janna Aslanides
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1080

Print
Αριθμός/Bib: 50755 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE ASPRADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 683

Print
Αριθμός/Bib: 52280 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ASPROXILAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1608

Print
Αριθμός/Bib: 51067 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ASTERIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1582

Print
Αριθμός/Bib: 51379 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIKLIA ASTIRAKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1788

Print
Αριθμός/Bib: 50850 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Katerina Athanasaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1657

Print
Αριθμός/Bib: 50207 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAS ATHANASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35

Print
Αριθμός/Bib: 50847 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHALIS ATHANASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1217

Print
Αριθμός/Bib: 51830 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Ilias Athanasakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 876

Print
Αριθμός/Bib: 1529 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ATHANASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1831

Print
Αριθμός/Bib: 51761 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Anastasia Athanasakoglou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1193

Print
Αριθμός/Bib: 51676 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ATHITAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1365

Print
Αριθμός/Bib: 52084 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: XRISA ATSALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1426

Print
Αριθμός/Bib: 50943 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GRIGORIOS ATSALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 643

Print
Αριθμός/Bib: 52191 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI ATSALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1572

Print
Αριθμός/Bib: 51896 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Zaharenia Atzitzikaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 868

Print
Αριθμός/Bib: 52096 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AVGENAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1890

Print
Αριθμός/Bib: 52116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA AVGENAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1935Σελίδα 5 από 80 Αποτελέσματα 121 - 150 από 2391