Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51818 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: katerina mavrogianni
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1246

Print
Αριθμός/Bib: 51034 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS LOGOTHETIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 464

Print
Αριθμός/Bib: 50418 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYANTHIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1367

Print
Αριθμός/Bib: 52098 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 748

Print
Αριθμός/Bib: 1055 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316

Print
Αριθμός/Bib: 50600 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 718

Print
Αριθμός/Bib: 50745 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIA ADAMI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 853

Print
Αριθμός/Bib: 52196 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIXALIS AERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1826

Print
Αριθμός/Bib: 52200 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIORGOS AERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1677

Print
Αριθμός/Bib: 1147 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARETI AFORDAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 324

Print
Αριθμός/Bib: 50021 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Dimitra Afordakou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79

Print
Αριθμός/Bib: 52224 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1525

Print
Αριθμός/Bib: 1172 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265

Print
Αριθμός/Bib: 52222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GIANNIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1517

Print
Αριθμός/Bib: 51936 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PENI AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1937

Print
Αριθμός/Bib: 51331 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1623

Print
Αριθμός/Bib: 52347 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1611

Print
Αριθμός/Bib: 51755 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Dimitrios Aggelidakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1375

Print
Αριθμός/Bib: 50032 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Christos Aggelopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61

Print
Αριθμός/Bib: 51084 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS AGGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 924

Print
Αριθμός/Bib: 50028 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Michalis Agiasmatis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70

Print
Αριθμός/Bib: 51554 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI AGLOUPA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 598

Print
Αριθμός/Bib: 51420 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VIVIAN AGRIMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 971

Print
Αριθμός/Bib: 51409 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS AGRIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 972

Print
Αριθμός/Bib: 50752 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Giorgos Aidonidis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51

Print
Αριθμός/Bib: 51621 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS AIVALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1267

Print
Αριθμός/Bib: 51623 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS AIVALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1019

Print
Αριθμός/Bib: 51675 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AKOGIOUNOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 183

Print
Αριθμός/Bib: 51817 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BUITKUTE AKVILE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137

Print
Αριθμός/Bib: 52214 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIADNI ALEGKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1440Σελίδα 1 από 80 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2391