Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1214 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: IDOMENEAS AVRAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 141

Print
Αριθμός/Bib: 1200 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA AVRONIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:11:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:10:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273

Print
Αριθμός/Bib: 50956 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA AYFANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 584

Print
Αριθμός/Bib: 50674 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Anastasia Baliakou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 330

Print
Αριθμός/Bib: 1216 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SPYROS BALTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116

Print
Αριθμός/Bib: 50597 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BARBAGADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 422

Print
Αριθμός/Bib: 1151 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BARIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 50863 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OURANIA BAROUTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 630

Print
Αριθμός/Bib: 1424 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MANOS BLAVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:24:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303

Print
Αριθμός/Bib: 1217 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MATTHAIOS BOUTSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:16:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295

Print
Αριθμός/Bib: 1218 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS BRAGOUDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140

Print
Αριθμός/Bib: 50166 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIANNA CHALAMPALAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 765

Print
Αριθμός/Bib: 50683 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL CHALAMPALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 472

Print
Αριθμός/Bib: 50357 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KYRIAKI CHALKIADAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275

Print
Αριθμός/Bib: 51040 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHALKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 347

Print
Αριθμός/Bib: 1366 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PANTELIS CHALVATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124

Print
Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Emmanouil Chaniotakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22

Print
Αριθμός/Bib: 1219 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOYIL CHANIOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 213

Print
Αριθμός/Bib: 50499 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: YANNIS CHARALAMPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 396

Print
Αριθμός/Bib: 50639 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUHL CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 50123 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHATZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 405

Print
Αριθμός/Bib: 50105 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS CHATZAKIS-KAZANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:18:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 7

Print
Αριθμός/Bib: 50555 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANOS CHATZIADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242

Print
Αριθμός/Bib: 50772 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGE CHATZIADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 338

Print
Αριθμός/Bib: 50692 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHATZIANDREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29

Print
Αριθμός/Bib: 50300 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA CHATZIELEFTHERI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 757

Print
Αριθμός/Bib: 50076 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA CHATZIGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 424

Print
Αριθμός/Bib: 51015 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA CHATZIIOANNOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194

Print
Αριθμός/Bib: 50115 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVA CHATZIKONSTANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 624

Print
Αριθμός/Bib: 50116 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARIS CHATZIKONSTANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 360Σελίδα 4 από 39 Αποτελέσματα 91 - 120 από 1143